Projekt

DeLegatOnline I

Prozopográfiai adattár

A DeLegatOnline adatbázis kiépítése 2014-ben kezdődött meg az NKFIH NN 109690 pályázat (Pápai megbízottak a 11-13. századi Magyarországon – online adattár) keretében. 2016 végéig a 11-13. században Magyarországon tevékenykedő pápai megbízottak prozopográfiai adattára készült el, ami jelenleg is kereshető az adatbázisba történő regisztrációval és bejelentkezéssel.

Nemzetközi tanácsadó testület
Prof. Dr. Klaus Herbers
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte und Historische Hilfswissenschaften
Tel.: 09131 / 85 222356
Fax.: 09131 / 85 25891
 Email küldése
Dr. Przemysław Nowak
Taduesz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa
Dr. Fabrice Delivré, Pascal Montaubin
Laboratoire de Medivistique Occidentale de Paris (LAMOP)
Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)
17 rue de la Sorbonne 75005 Paris


Publikációk

2014

Barabás, Gábor: Das Papsttum und Ungarn in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts (ca. 1198- ca. 1241). Päpstliche Einflussnahme – Zusammenwirken – Interessengegensätze. Wien, 2014. (Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien VI.)

2015

Barabás, Gábor: A pápai írásbeliség hatása a magyarországi kiküldött bírók okleveles gyakorlatára a 13. század első felében. Per Aspera Ad Astra 2 (2015), 11-33.

Barabás, Gábor: A pápai kiküldött bíróság és a szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. In: Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. A kezdetektől a 13. század közepéig. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27-28-án rendezett konferencia előadásai. Szerk.: Karlinszky, Balázs. Veszprém, 2015. 9-26.

Barabás, Gábor: A pápaság és Magyarország a 13. század első felében. Pápai hatás – együttműködés – érdekellentét. Pécs, 2015. (Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi 5.)

A Sainte-Chapelle intézménye és lehetséges magyar kapcsolatai. In: Középkortörténeti tanulmányok 8. A VIII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2013. június 17–19.) előadásai. Szerk.: Tóber, Márta - Maléth, Ágnes. Szeged, 2015. 127-149.

Kiss, Gergely: Dél-Magyarországtól Itáliáig. Báncsa nembeli István (1205 k. - 1270) váci püspök, esztergomi érsek, az első magyarországi bíboros életpályája. Pécs, 2015.

Kiss, Gergely: Églises privilégiées et églises royales en Hongrie médiévale. Revue Mabillon Nouvelle série 26 (2015), 29-57.

Kiss, Gergely: La culture juridique des clercs dans le Royaume de Hongrie sous les rois angevins au XIVe siècle. Belvedere Meridionale 27 (2015/2) (2015), 22-36. Online olvasás

Kiss, Gergely: Les clercs mediévaux au service de l’état. Le Groupement de recherches européennes «At the Foundations of the Modern European State: the Legacy of the Medieval Clergy». Belvedere Meridionale 27 (2015/2) (2015), 106-116. Online olvasás

Kiss, Gergely: Les Fasti Ecclesiae Gallicanae. Présentation d’une entreprise proso­pographique en évolution. Belvedere Meridionale 27 (2015/2) (2015), 92-97. Online olvasás

Kiss, Gergely: Magdeburg/Poznań and Gniezno. The emergence of the Polish ecclesiastical hierarchy and its dichotomy. In: Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis. A Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének Közleményei.VIII. Szerk.: Kiss, Gergely - Barabás, Gábor. Pécs, 2015. 23-34. Online olvasás

Kiss, Gergely - Barabás, Gábor: Papal Delegates in Hungary in the XIth–XIIIth Centuries. Online Database (2014 – 2016) (OTKA NN 109690) http://delegatonline.pte.hu/. In: Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis. A Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének Közleményei.VIII. Szerk.: Kiss, Gergely - Barabás, Gábor. Pécs, 2015. 175-178. Online olvasás

Barabás, Gábor: Viola opolei hercegnő és Kálmán szlavón herceg. Egy historiográfiai vita margójára. Világtörténet 37 (2015), 5-28.

2016

Kiss, Gergely: «Un foyer de formation des clercs officiers royaux : les universités et le service du roi ?» 1342-1382. In: Actes du colloque international „Parcours universitaires et formations intellectuelles des officiers angevins, Angers, 19-21 novembre 2015". Szerk.: Pécout, Thierry - Boyer, Jean-Paul - Matz, Jean-Michel. Rome, 2017. (Mélanges de l'École Française de Rome)

Barabás, Gábor: Coloman of Galicia and his Polish Relations. The Duke of Slavonia as Protector of Widowed Duchesses. In: Hungaro-Polonica. Young Scholars on Medieval Polish-Hungarian Relations. Szerk.: Bagi, Dániel - Barabás, Gábor - Máté, Zsolt. Pécs, 2016. 89-117.

Kiss, Gergely: La fondation de l’abbaye bénédictine de Somogyvár. In: Les Hongrois et l’Europe: Conquête et intégration. Szerk.: , - Korompay, Klára. Paris-Szeged, 1999. 327-341.

Kiss, Gergely: Pápai legátusok, nuntiusok és adószedők Magyarországon (1000 – 1199). Prozopográfiai adattár. Pécs, 2016.

Kiss, Gergely: Pápai legátusok, nuntiusok és adószedők Magyarországon (1200 – 1301). Prozopográfiai adattár. Pécs, 2016.

Barabás, Gábor: Prinz Koloman und Herzogin Viola von Oppeln. Beitrag zu einem historiografischen Disput. Ungarn-Jahrbuch 32 (2016), 1-24.

Kiss, Gergely: Un légat pontifical au service de la paix entre Ladislas Jagellon II et l’Ordre Teutonique. Branda Ier di Castiglione et la Hongrie. In: The Jagiellonians in Europe. Dynastic Diplomacy and Foreign Relations. Szerk.: Bárány, Attila - Bacsa, Balázs Antal. Debrecen, 2016. 21-40. Online olvasásTámogatóink